حریم خصوصی کاربران

اطلاعات شخصی هر فرد ، بخشی از حریم خصوصی وی محسوب می شود. حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبکه، نه تنها موجب حفظ امنیت کاربران می شود، بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در پیشرفت مجموعه می گردد. هدف از این صفحه، آگاه ساختن شما درباره ی نوع و نحوه ی استفاده از اطلاعاتی است که در هنگام خرید از سایت، از جانب شما دریافت می گردد.

مجموعه پوزاینجا خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران سایت دانسته و از کاربران آن دسته از اطلاعاتی را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت می کند دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران خودداری می نماید.

مشاهده صفحات سایت نیازمند دادن اطلاعات از سوی کاربران نمی باشد. اما برخی موارد از جمله ارائه خدمات الکترونیکی و تکمیل بعضی از فرم های مرتبط، مستلزم دریافت اطلاعات شخصی شما بوده و پس از تحلیل اطلاعات این خدمات به شما ارائه می گردد. اطلاعات جمع آوری شده از خریداران صرفا برای بهبود کیفیت خدمات، نحوه ارائه آن ها و دسترسی سریع مراجعین به خدمات مورد استفاده قرار میگیرند. این سایت در تمامی این موارد متعهد به حفظ اطلاعات شخصی شما بوده و هیچ بخشی از اطلاعات خریداران در اختیار عموم قرار نمیگیرد.

هشدار امنیتی : توجه داشته باشید که برخی از اطلاعات شخصی شما مانند اسم و ایمیل، هنگامی که پیام و یا مطلبی را در بخش پرسش و پاسخ ها در قسمت های مقالات و محصولات سایت ارسال می کنید، در اختیار عموم قرار گرفته و ممکن است این اطلاعات، خارج از کنترل ما موجب سوء استفاده های احتمالی و ارسال پیام های ناخواسته از سوی دیگران شود.